Hotel Smrek**
SNP 172
033 01 Lipt.Hrádok
Tel.: +421 44 5222 572
Mobil: +421 905 359 421
Recepcia: recepcia@smrek.sk

Kontakt

Hotel Smrek**

SNP 172, 033 01 Lipt.Hrádok
Tel.: +421 44 5222 572
Mobil: +421 905 359 421
Web: www.smrek.sk
Recepcia: recepcia@smrek.sk

Prevádzkareň obchodnej spoločnosti:

TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok
Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu ŽILINA, Oddiel: Sa, Vložka číslo 9/L
IČO: 00 009 687
IČ DPH: SK2020428729

49°02'14'' N, 19°43'12'' E